Hiipuuko venäläisten ostosmatkailu Suomeen?

Lehdissä on viime viikkojen aikana uutisoitu venäläisten ostosmatkailijoiden määrän laskusta ja ostoinnon vähenemisestä. Venäjän talouskasvun hiipuminen, ruplan kurssin heikkeneminen ja Ukrainan tapahtumien katsotaan vaikuttavan kielteisesti venäläisten kuluttajien ostoksiin Suomessa. Kannattaako venäläisille enää markkinoida?

Silmämääräisesti mitattuna venäläisten ostosmatkailijoiden määrät ovat vähentyneet talven aikana. Lappeenrannan ja Imatran seudulla on havaittavissa erityisesti linja-autolla tavarataloihin tulevien venäläisten asiakkaiden vähentyneen.

Onko venäläisten asiakkaiden määrä ja ostohalukkuus kääntynyt pysyvästi laskuun? Voidaanko Venäjältä enää odottaa ostosmatkailutuloa, vai ovatko lihavat vuodet nyt ohi? Kiinnostavatko suomalaiset tuotteet ja palvelut enää venäläisiä kuluttajia?

Selvitimme asiaa tutkimalla Yandex-hakukoneessa käytettyjen hakusanojen hakumääriä helmikuun 2013 ja maaliskuun 2014 välillä. Tarkoituksenamme oli selvittää, ovatko venäläiset kuluttajat vielä kiinnostuneita suomalaisista tuotteista ja palveluista ja minkä verran niistä haetaan tietoa.

Esimerkkejä tuloksista alla olevassa taulukossa:

Hakufraasi suomeksiHakufraasi venäjäksiHakujen määrä helmikuu 2013Hakujen määrä maaliskuu 2014Muutos %
Kaupat suomessaмагазины финляндии23 76031 313+ 31 %
Verkkokaupat suomessaинтернет-магазины в Финляндии5 7027623+ 33 %
Mökki Suomessaкоттедж в Финляндии12 13211 516- 5 %
Hotelli SuomessaОтель в Финляндии6 4658 026+ 24 %
Tavaroita Suomessaтовары из финляндии15 16215 939+ 5 %
Vauvan vaatteita Suomestaдетская одежда из финляндии2 8022 712- 3 %

Kuluttamiseen liittyvien Internet-hakujen määrä ei kieli kysynnän hiipumisesta suomalaisia palveluja ja tuotteita kohtaan. Päinvastoin, kuluttajien mielenkiinto näyttää kasvaneen lähes kaikilla osa-alueilla. Näiden lukujen perusteella suomalaisissa kaupoissa pitäisi olla entistä ahtaampaa.

Internet-hakujen kasvu ja tavarataloissa sekä supermarketeissa vierailevien ostosmatkailijoiden silmämääräinen väheneminen osoittaa asiakaskunnan segmentoitumisen. Talouden hiipuminen koskettaa eniten heikoimman ostovoiman omaavia asiakkaita. Heidän määrä on kaupoissa vähentynyt. Kulutusta vähennetään tai ostamista ainakin lykätään. Välttämätön toki hankitaan.

Internetiä tietolähteenä käyttävät kuluttajat ovat tyypillisesti korkeamman ostovoiman omaavia asiakkaita. Heidän mielenkiinto suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan ei näytä hiipumisen merkkejä. Mutta ostamisen tavat ovat muutoksessa.

Verkkokauppoja käsittelevien hakujen määrä on kasvanut vuodessa erittäin runsaasti (33%). Verkko-ostosten määrä kasvaa Venäjällä voimakkaasti ja kuluttajien mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän myös suomalaisiin verkkokauppoihin.

Verkkokauppojen suosion nousu talouslaman aikana ei ole pelkästään venäläinen ilmiö. Samankaltaista kehitystä on havaittavissa myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Selitys ilmiölle on yksinkertainen: heikon talouden aikana tuotteen ja palvelun hinnan merkitys kasvaa. Verkkokaupasta on mahdollisuus löytää edullisia tarjouksia ja helppo tehdä hintavertailua.

Tulevaisuus on vahvasti verkkokauppojen valtakautta. Talouslama opettaa kuluttajat käyttämään verkkokauppoja laajamittaisemmin ja tämä tapa tuskin poistuu, kun talous lähtee tulevaisuudessa taas nousuun.

Suomalaisten kauppojenkin olisi järkevää hyödyntää venäläisten kuluttajien verkko-ostospotentiaali ja suunnata verkkokaupat Venäjän markkinoille. Vastakkainasettelu verkkokaupan ja kivijalkamyymälän välillä on turhaa. Pikemminkin kannattaisi miettiä sitä, miten verkko-ostokset voisivat generoida lisää ostosmatkailijoita kivijalkamyymälässä ja toisinpäin.