Mihin markkinointi Internetissä johtaa?

Minkälainen kalamies on se, joka heittää verkot veteen, mutta ei koskaan käy kokemassa niitä? Verkkoon tarttuneet kalat pilaantuvat pyydykseen ja karkottavat muut kalat. Pyydys ei tuota tulosta kalastajalle.

Kysymys on retorinen, tällaisen kalastajan toiminta ei ole järkevää.

Samaa ajatusmallia voidaan soveltaa myös markkinointiin. Mitä järkeä on panostaa kampanjointiin ja näkyvyyteen, jos asiakkaasta ei kuitenkaan pidetä huolta hänen pohtiessa ostopäätöstään?

Tämän kaltaista markkinointia tehdään paljon. Internet-näkyvyyteen ja sivustojen kävijämääriin ollaan valmiita panostamaan suuria summia, mutta markkinoinnin tuloksellisuus on valitettavan usein sivuseikka.

Ongelman ydin on usein tietämättömyydessä ja resurssien puutteessa.

Tietämättömyys tarkoittaa sitä, ettei ymmärretä markkinoita, asiakkaan ostopäätöksen prosessia eikä omien toimenpiteiden merkitystä tässä prosessissa. Lisäksi erilaisten markkinoinnissa käytettävien kanavien käyttötarkoitus on usein hämärän peitossa.

Resurssien puute tarkoittaa usein rahan sijaan työvoiman ja osaamisen puutetta. Sähköinen markkinointi on usein varsin edullista, mutta sen sijaan se vaatii osaamista ja toimenpiteiden resursointia.

Ratkaisu haasteisiin piilee tavoitteen määrittelyssä ja kokonaisuuden suunnittelussa. Yksittäisten kampanjoiden suunnittelun sijaan markkinointi tulisi nähdä asiakkaan ostopäätöstä ja Internet-käyttäytymistä mukailevana prosessina. Tässä prosessissa jokaisella eri kanavalla ja niissä toteutetulla toimenpiteellä on oma mietitty roolinsa yrityksen tavoitteen saavuttamisessa.

Kutsumme Toimeliaassa tätä markkinoinnin kokonaisvaltaista suunnittelua Road Mapiksi. Tiedämme, että huolellinen suunnittelu ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen määrittely kehittää yrityksen Internet-markkinoinnin kustannustehokkuutta ja laatua. Seurauksena on yrityksen liiketoiminnan myönteinen kehittyminen ja parantunut asiakastyytyväisyys.