VKontaktessa tapahtuva markkinointi muuttuu

Venäjän suurin yhteisöpalvelu VKontakte on tähän saakka ollut varsin helppo ja kustannustehokas markkinointikanava, mikäli markkinoinnissa on tavoiteltu suuria klikkimääriä tai faneja omille verkkosivuille ja Vkontakte-ryhmiin.

Kustannustehokkain markkinointikeino on ollut niin sanottu cross-marketing menetelmä, jossa kävijöitä ohjataan eri sivustoille postaamalla sisältöjä ja linkkejä fanimäärältään suurien ryhmien seinille. Tällainen ”liikenteenohjaus” on ryhmien omistajien liiketoimintaa. Ryhmistä myydään postaustilaa mainostajille.

Toinen tehokas tapa on ollut mainostaa VKontaktessa tuotteita ja palveluja erilaisten pelien ja sovellusten yhteydessä. Pelien ja sovellusten avulla voidaan asiakaskuntaa segmentoida tarkasti, jolloin kohderyhmälle suunnattu markkinointiviestintä on ollut tehokasta.

VKontaktessa on kevään ja alkukesän aikana tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena em. markkinointikeinot ovat kohdanneet vaikeuksia. Palvelun perustaja Pavel Durov on sivuutettu yrityksen johdosta ja Venäjän valtio on tiukentanut kanavan valvontaa. Yrityksen johdon ja valvonnan muutosten seurauksena markkinointiin suurissa ryhmissä on asetettu sääntöjä, joiden vaikutus näkyy nyt Vkontakte-markkinoinnissa.

Markkinointia suurissa ryhmissä on rajoitettu yhteen postaukseen päivässä. Lisäksi VKontakte tarkkailee entistä tiiviimmin kanavassa tapahtuvaa liikennettä ja sulkee helposti ryhmiä sekä poistaa postauksia, mikäli kokee niiden rikkovan uusia sääntöjä.

Pääasiallisin syy rajoituksiin ja tarkkailun kasvamiseen on Vkontakten oma liiketoiminta. VKontakte haluaa kasvattaa sen tarjoamien markkinointivälineiden osuutta ja näin lisätä omia tulojaan. Palvelun tarjoamiin maksullisiin markkinointikeinoihin ei ole kohdistunut sääntelyä.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että kilpailutilanne Vkontaktessa kiristyy. Markkinoinnin kustannusten voidaan ennustaa kasvavan, ja ryhmissä tehtävistä postauksista käydään kilpailua. Jo tällä hetkellä on havaittavissa VKontakte-liikennettä tarjoavien toimijoiden määrän ja aktiivisuuden laskua.

Onko muutos pysyvää, se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa kilpailu Venäjän Internet-markkinoinnissa näyttää kiristyvän. Näköpiirissä ei ole merkittävää laskua Venäjän markkinoiden ostovoimassa. Lisäksi Internet vain vahvistaa asemaansa venäläisen kuluttajan pääasiallisena tietolähteenä.

Siksi yritysten omien Internet-sivustojen näkyvyys, laatu sekä yrityksen käyttämien kanavien merkitys kasvaa entisestään.