Miten markkinointi sosiaalisessa mediassa luo kassavirtaa yritykselle?

Yritys panostaa markkinointiin sosiaalisen median yhteisöpalveluilla. Markkinointikampanja ostetaan digimarkkinointiin erikoistuneelta yritykseltä, joka lupaa huikeita fanimääriä edullisesti. Yritykselle perustetaan omat ryhmäsivut markkina-alueen suurimpaan yhteisöpalveluun, ryhmän fanimäärä kasvaa räjähdysmäisesti ja kattaa pian kymmeniä tuhansia faneja. Yrityksen myyntiluvut eivät kuitenkaan muutu samassa suhteessa ja ryhmän seinälläkin näyttää kumman hiljaiselta. Mikä meni pieleen?

Heti alkuun on painotettava, että sosiaalisen median kautta tapahtuvassa markkinoinnissa on unohdettava pikavoitot. Aggressiivisella kampanjoinnilla voidaan saavuttaa hetkellisesti hyviä tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä tulosten hyvien saavuttaminen perustuu maltilliseen toimintaan, jossa tavoitteet ja toimenpiteet kohtaavat.

Sosiaalisen median markkinointi poikkeaa merkittävästi muista markkinoinnin muodoista niin Internetissä kuin netin ulkopuolella. Erot muuhun markkinointiin löytyvät seuraavien asioiden painoarvoista:

Luottamus. Median luotettavuus ja yksilön intimiteetin suoja on nykyisin merkittävin keskustelunaihe sosiaalisen median piirissä. Se, että yhteisöpalvelut myyvät käyttäjien palveluun luovuttamia henkilötietoja markkinointitarkoituksissa on yleisesti tiedetty tosiasia. Asia ei kuitenkaan ole käyttäjien luottamusta vahvistava asia. Näytölle putkahtavat mainokset tai käyttäjän joutuminen johonkin ryhmään hänen tietämättään suhtaudutaan yleisesti epäluuloisesti. Pysyvän asiakassuhteen luomisessa luottamuksen synnyttäminen ja sen ylläpito on kuitenkin erittäin tärkeää.

Vuorovaikutus. Sosiaalisen median kanavat ovat vuorovaikutuksen työvälineitä. Siksi markkinoinninkin tulisi ottaa tämä huomioon. Yksisuuntaisen markkinointiviestinnän menetelmät eivät toimi sosiaalisessa mediassa. Yhteisön jäsenet eivät ole passiivisia viestin vastaanottajia, vaan aktiivisia sisällöntuottajia ja jakajia. Toimivan vuorovaikutuksen edellytyksenä on yhteisön jäsenen huomioiminen ja kiinnostuksen herättäminen. Millä keinoin saat ryhmän jäsenet reagoimaan viestintääsi?

Sitoutuminen. Luottamus ja vuorovaikutus synnyttävät sitoutumista. Ryhmään sitoutunut fani kokee ryhmän omakseen. Hän on ylpeä ryhmän jäsenyydestä ja tohtii kertoa sen myös muille.

Mitä nämä asiat tarkoittavat käytännössä?

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa markkinoinnissa tulisi määrän sijasta keskittyä laatuun. Markkinoinnin pitäisi pyrkiä herättämään kiinnostus ja sitouttamaan niitä asiakkaita, joiden mielenkiinnon kohteisiin ja kulutustottumuksiin markkinoitava tuote ja palvelu liittyvät. Kyse on siis tehokkaasta markkinoinnin kohdistamisesta.

Sosiaalisen median markkinointi

Markkinoinnin sisältö ja viestinnän ajoittaminen tulee myös kohdistaa oikein. Sosiaalisen median markkinoinnissa on kysymys yrityksen ja tuotteen brändin vahvistamisesta, eikä niinkään nopeasta asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavasta viestinnästä.

Tiivistäen voidaan todeta, että sosiaalisen median ROI muodostuu pidemmällä aikavälillä kuin monen muun markkinointikanavan. Mutta toisaalta tulokset ovat pitkäkestoisempia ja vaikuttavuudeltaan syvempiä.