Kaupallisen toimijan on vaikea tehdä tulosta verkossa

Viestintä ja markkinointiala elää murroksessa. Useat perinteiset mediat painiskelevat kannattavuuden kanssa. Asiakkaat ja liiketoiminta ovat siirtyneet suurelta osin sähköisiin kanaviin. Nyt pitäisi tietää, miten sähköisissä kanavissa kannattaa toimia.

Sanomalehtien kannattavuus on heikentynyt kautta rantain ja murros ravisuttelee koko media-alaa. Yksi syy vaikeuksiin on vähentynyt mainosmyynti medioissa. Yritykset eivät enää markkinoi tuotteitaan perinteisin tavoin, vaan hakevat uusia toimintamuotoja, parempaa vastinetta panostukselleen. Yhä useammin toimintaympäristönä ovat sähköiset kanavat.

Markkinoinnin ja kaupankäynnin “sähköistyminen” on tiedostettu jo pitkään. Siksi kommentti “kaupallisen toimijan on vaikea tehdä tulosta verkossa” laittaa miettimään toiminnan haasteita.

Markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta sähköisessä liiketoiminnassa on kolme ongelmakenttää.

Asiakkaan saavuttaminen on markkinoinnillinen ongelma. Missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat ovat saavutettavissa? Ketä potentiaaliset asiakkaat ovat ja miten he käyttäytyvät?

Sisällöntuotanto on toinen ongelma. Mitä ja miten asiakkaille tulisi kertoa tuotteista ja palveluista? Miten hallita sisällöntuotantoa siten, että se on ajan tasalla, laadukasta ja juuri oikealle kohderyhmälle suunnattua?

Kaupankäynti kohtaa saatavuuteen ja transaktioihin liittyviä haasteita. Oli yrityksen käytössä sitten verkkokauppa tai mikä tahansa muu tapa ostoksen ja varauksen tekemiselle verkossa, tulee kaupantekoa pohtia kokonaisuutena, jolle saatavuus, logistiikka ja maksutavat sekä tiedon ja rahan siirtyminen asettavat reunaehtonsa.

Näiden ratkaistavien ongelmien lisäksi yritysten ja toimijoiden tulisi myös asemoida oma toimintansa sähköiseen liiketoimintaprosessiin siten, että se tukee yrityksen omaa liiketoimintaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sähköisissä kanavissa tapahtuva markkinointi ja kaupankäynti toimivat usein eri tavoin ja perustuvat toimijoiden erilaisiin rooleihin ja ansaintaan kuin “perinteinen” liiketoiminta.

Sähköiset kanavat eivät ole toiveiden arkku, joka ratkaisee kaikki markkinoinnin ja myynnin ongelmat, eikä se liioin ole mikään erillinen lisäbonus omassa liiketoimintaympäristössä, mikä hoituu itsestään.

Mutta kaupallisten toimijoiden ei ole vaikea tehdä tulosta verkossa, jos toiminta on hyvin suunniteltua ja se tukee yrityksen omaa ydintoimintaa.