Milloin kannattaa tehdä Internet-markkinointia Venäjällä?

Kuluttajien käyttäytymistä Internetissä leimaa tarve. Ihmiset hakevat tietoa asioista, palveluista ja tuotteista oman ajankohtaisen tarpeensa mukaan. Tiedonhakua tehdessään ihmisellä yleensä on jo tarve asian suhteen tai se tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Tarve pitäisi saada tyydytettyä, ongelma ratkaistua ja tietoa pitäisi löytyä heti, kun sitä hakee.

Internet-markkinoinnin tulisi huomioida kuluttajien tiedon tarpeen nopea sykli. Yritysten tulisi tiedostaa milloin ja mitä asiakkaat Internetistä etsivät ja tarvitsevat.

Milloin yritysten kannattaa kampanjoida Venäjän sähköisissä kanavissa? Suomalaisten yritysten markkinat Venäjällä liittyvät pääsääntöisesti matkailuun ja vähittäiskauppaan. Näin ollen markkinointi kannattaa kohdistaa loma-ajat ja yleiset vapaapäivät mielessä.

Muistin virkistykseksi tässä lista tärkeimmistä vapaapäivistä ja lomasesongeista Venäjällä. On hyvä huomioida, että mikäli kansallinen juhlapäivä ajoittuu viikonloppuun, on seuraava maanantai yleensä myös vapaapäivä. Vastaavasti ylimääräisiä vapaapäiviä korvataan usein ylimääräisillä työpäivillä lauantaisin, jotka ajoittuvat juhlapäiviä edeltäviksi tai seuraaviksi viikonlopuiksi.

  • 1.-13. tammikuuta: Uusivuosi, venäläinen joulu. Sesonki jatkuu tammikuun 13. päivään saakka.
  • 23. helmikuuta: Isänmaan puolustajien päivä
  • 8. maaliskuuta: Naistenpäivä
  • 1. – 9. toukokuuta: kevään ja työnpäivä – voitonpäivä. Näihin päiviin liitetään usein myös muita vapaapäiviä.
  • 12. kesäkuuta: Kansallispäivä
  • 4. marraskuuta: Kansallisen yhtenäisyyden päivä.

Kesälomia Venäjällä vietetään tyypillisesti heinäkuun lopulla ja elokuussa. Keväällä pääsiäinen ja siihen liitettävä loma ajoittuu juliaanisen kalenterin mukaan.

Ylivoimaisesti suurin sesonki Suomeen kohdistuvassa matkailussa on uudenvuoden aika. Alla olevasta kuvasta käy hyvin selville venäläisten kuluttajien aktiivisuus Internetissä. Käyrä osoittaa hakusanojen “loma-asunto Suomessa” esiintymisen kuukausittaisen vaihtelun.

Loma-asunto Suomessa -haku

Hauissa toistuu erittäin selkeät piikit, jotka lähtevät nousuun elokuussa ja saavuttavat huippunsa marraskuussa. Tällöin venäläiset suunnittelevat ja varaavat uudenvuoden matkansa.

Samankaltaista vaihtelua hakusanoissa ilmenee myös yksittäisiin kulutustavaroihin liittyen. Esimerkiksi kukkakauppoja etsitään Internetistä eniten aina maaliskuussa, jolloin juhlitaan naistenpäivää (kuva alla).

Kukkakauppa-haku

Internetissä markkinoivan yrityksen olisikin syytä olla tietoinen omiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien hakujen vaihtelusta ja sesongeista ja kohdistaa kampanjointi sesonkien mukaan oikeille kohderyhmille. Tilastoja hakusanoista löytyy näppärästi osoitteesta www.wordstat.yandex.ru.