SEO vai SEM?

Hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi ovat Internet-markkinoinnin keinoja. Hakukoneoptimoinnilla (Search Engine Optimization, SEO) tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen www-sivustojen rakenteen ja sisällön muokkaamista siten, että ne listautuvat korkealle hakukoneiden (esim. Google) tekemissä hauissa. Hakukonemarkkinointi (Search Engine Marketing, SEM) on puolestaan hakukoneista ostettua näkyvyyttä, joka voi olla näyttö- tai klikkausperusteisesti laskutettua.

Maksulliset ja hakukoneiden “luonnolliset” hakutulokset erottuvat toisistaan hakutuloksissa. Alla olevassa kuvassa on erotettu toisistaan venäläisen Yandex-hakukoneen hakutuloksista maksetut linkit (SEM) sivun yläosassa ja oikealla sekä sivun keskeltä löytyvät “luonnolliset” hakutulokset (SEO). Muiden hakukoneiden hakunäkymät noudattelevat samaa logiikkaa.

Yandex-hakukoneen hakutulosnäkymä, maksulliset ja “luonnolliset” tulokset eroteltuna laatikoin.

Hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat siis toimenpiteitä, joilla voi vaikuttaa Internet-sivustojen näkyvyyteen hakutuloksissa ja sitä kautta linkkien klikkaamiseen; sivustoille ohjautuvaan liikenteeseen.

Usein kuulee kommenttina, ettei kukaan klikkaa hakutuloksissa ylhäällä ja oikealla olevia maksettuja linkkejä, koska ne ovat mainoksia, eivätkä perustu niinkään sivustojen “oikeaan” sisältöön taikka tarkoitusperään. Puheiden perusteella ihmiset tuntuvat suosivan ensimmäisellä hakutulossivulla olevia “luonnollisia” hakutuloksia. Tilastojenkin mukaan maksullisten linkkien klikkausaste saavuttaa vain noin 50% ensimmäiseksi listautuvien “luonnollisten” hakutulosten klikkausasteesta.

Kannattaako yrityksen siis tehdä maksullista hakukonemarkkinointia lainkaan ja pitäisikö kaikki resurssit suunnata hakukoneoptimointiin, hyviin sijoituksiin “luonnollisten” hakutulosten listauksissa?

Vaikka tilastotkin puoltavat maksullisten linkkien pienempiä klikkausmääriä, todistavat useat tutkimukset myös niiden voimasta. Maksullisten linkkien anti ei välttämättä piilekään niiden klikkaamisessa.

Hakukonenäkyvyyden hyödyntämisen salaisuus piilee siinä, että yritys esiintyy useassa eri paikassa hakutuloksissa. Maksulliset linkit ovat yksi tällainen paikka.

Tutkimusten mukaan parhaimmat tulokset (konversioasteet) Internet-markkinoinnista saavat ne yritykset, jotka panostavat sekä hakukonemarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin. Kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi, esiintyminen sekä maksullisissa että “luonnollisissa” tuloksissa lisää selkeästi yrityksen sivustojen klikkauksia, vierailujen määrää, sivustoilla vietettyä aikaa jne.

ICrossingin tekemä tutkimus, jossa tarkasteltiin Internetin käyttäjien käytöksen muutosta, joka tapahtuu linkin ollessa joko maksullinen, “luonnollinen” tai näkyvillä molemmissa kategorioissa.

Syy tähän ilmiöön on ollut markkinoijien tiedossa jo pitkään: toistojen määrän ja asian esiintymisen erilaisissa paikoissa on havaittu lisäävän kuluttajien kiinnostuneisuutta ja ostohalukkuutta asiaa kohtaan. Useassa eri paikassa esiintyvä asia vaikuttaa merkittävämmältä, luotettavammalta, vahvemmalta ja vetovoimaisemmalta. Tätä ihmismieleen rakennettua psykologista ominaisuutta kannattaa hyödyntää myös Internet-markkinoinnissa.

Internetin hakukoneet tarjoavat siis yritykselle tehokkaan keinon tuoda viestinsä asiakkaiden tietoisuuteen. Keinot ovat hakukonemarkkinointi (SEM) ja hakukoneoptimointi (SEO), joihin molempiin kannattaa panostaa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.