Mikä on Vkontakte?

VKontakte on venäläinen sosiaalinen yhteisö, jota varsinkin aiemmin pidettiin venäläisenä vastineena Facebookille. Vkontaktessa onkin monia samankaltaisia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kuin Facebookissa, mutta erojakin yhteisöjen välillä löytyy.

Vkontakte on perustettu vuonna 2006 ja vuoden 2010 lopussa sillä oli jo yli 100 miljoonaa käyttäjää Venäjällä, IVY-maissa ja Itä-Euroopan alueilla. Tyypillinen käyttäjä on nuori aikuinen, jolla on keskimääräistä korkeampi koulutus.

Vkontakten käyttö Venäjällä poikkeaa Facebookin käytöstä. Facebookin käyttäjä (noin 4,5 milj. käyttäjää) on tyypillisesti kansainvälisiä yhteyksiä omaava henkilö (liikemies, opiskelija urheilija jne.), joka käyttää yhteisöä Venäjän ulkopuolella. Vkontaktea puolestaan käytetään Venäjällä kommunikoidessa muiden venäläisten (tai IVY-maalaisten/itäeurooppalaisten) kanssa.

Vkontakte on siis puhtaasti venäjänkielinen yhteisö, jossa kommunikoidaan pääsääntöisesti kyrillisillä kirjaimilla venäjäksi. Englanninkielinen kommunikointi ei saa kanavassa juurikaan vastakaikua. Vkontakten käyttöliittymään voi sen sijaan valita maakohtaisia asetuksia ja kieliversioita, mm. englannin- tai suomenkielisen käyttöliittymän.

Vkontakten käyttö perustuu yhteisöllisyyteen. Käyttäjä “kerää” itselleen kavereita, joiden kanssa hän kommunikoi lähettämällä heille viestejä ja keskustelemalla heidän kanssaan chatissa, kirjoittamalla uutisia omalle seinälleen, kutsumalla kavereita tapahtumiin jne.

Yksittäinen henkilö voi jakaa profiilissaan kuvia, videoita, musiikkia, muistiinpanoja ja muita dokumentteja sekä sovelluksia (jaettavan tiedoston maksimikoko on 200 Mb ja järjestelmä tukee yleisimpiä teksti-, kuva- ja mediatiedostotyyppejä).

Miten Vkontakteen voi liittyä?

Vkontaktea käyttävä yksityishenkilö perustaa itselleen tilin, josta rakentuu hänen henkilökohtainen profiilisivustonsa. Käyttäjä hallitsee omia tietojaan ja käyttöliittymän asetuksia “Omat asetukset” -toiminnon kautta.

Vkontaktessa on hakurobotti, jonka avulla käyttäjä voi etsiä kavereita, ryhmiä ja yhteisöjä. Vkontakten hakurobotti on varsin kehittynyt ja se mahdollistaa hakuja erilaisten rajauskriteerien avulla. Tätä ominaisuutta voi käyttää hyväksi myös Vkontakten kautta tapahtuvassa markkinoinnissa. Kohderyhmää voi rajata esimerkiksi iän, sukupuolen, koulutuksen, asuinpaikan avulla.

Kavereita haettaessa yksityishenkilöille lähetetään kaverikutsu, joka tulee vastaanottajan taholta. Ryhmiin voi liittyä kahdella eri tavalla: avoimiin ryhmiin henkilö voi liittyä vapaasti, kun taas suljettujen ryhmien jäsenyyttä tulee hakea. Hakemukset käsitellään ryhmän ylläpidon toimesta.

Vkontakte markkinointikanavana

Erilaiset yritykset, järjestöt ja tapahtumat voivat perustaa Vkontakteen omia ryhmä- ja tapahtumasivustojaan, joiden avulla asiakkaiden kanssa voidaan kommunikoida tuottamalla heille mielenkiintoisia sisältöjä, uutisia ja aktiviteetteja. Ryhmä-, tapahtuma- tai julkisen sivuston voi luoda kohdassa “Omat ryhmät” ->“Luo ryhmä”.

Ryhmän sivusto koostuu pääsivusta, jossa sijaitsevat ryhmän kuvaus, kuva- ja videokansiot, mahdolliset keskustelut ja kyselyt, linkit sekä seinä (jossa kommunikointi pääasiallisesti tapahtuu).

Pääsivuston lisäksi ryhmäsivustoille voi rakentaa lisäsivuja, jonne voi sijoittaa vapaasti erilaisia sisältöjä ja linkkejä. Lisäsivut perustuvat wiki markup -kieleen. Vapaasti muokattavat wiki-pohjaiset lisäsivut kuuluvat merkittävimpiin eroihin Vkontakten ja Facebookin välillä, jossa laskeutumis- ja lisäsivut noudattavat tiettyä formaattia. Wiki-pohjaisten lisäsivujen rakentamisessa on omat haasteensa ja niksinsä, joten niiden tekemisessä kannattaa käyttää asiansa osaavaa asiantuntijaa.

Markkinointi Vkontaktessa perustuu ryhmän jäsenten tai tapahtumaan osallistujien keräämiseen ja heidän kanssa kommunikoimiseen. Ryhmän jäsenet muodostavat suoramarkkinointirekisterin, joille voi tiedottaa uutisia ja tuoda lisäarvoa tuottavia sisältöjä sekä aktiviteetteja.

Parhaimmillaan ryhmän jäsenet sitoutuvat ryhmään ja alkavat markkinoida sitä omille ystävilleen, jolloin koko palvelun idea yhteisöllisyydestä toteutuu viraalimarkkinoinnin kautta.

Ryhmät ja tapahtumat ovat Vkontaktessa varsin suosittuja, suurimpien ryhmien omatessa miljoonia jäseniä. Jäsenet vierailevat ryhmissä hyvin säännöllisesti sekä osallistuvat ryhmien keskusteluihin ja aktiviteetteihin ahkerasti. Fanimäärän kasvattaminen Vkontakten ryhmissä onkin verrattaen helppoa. Parhaiten aloittaminen onnistuu omien kavereiden kautta ja tuottamalla sivustolle mielenkiintoista sisältöä.

Vkontaktessa on mahdollista markkinoida ryhmää, tuotteita ja palveluita myös maksullisten mainosbannereiden kautta. Vkontakte ads -palvelu mahdollistaa mainoksen tekemisen helposti ja kohdennetusti. Mainostamisen laskutuksen voi valita joko klikkausten tai näyttökertojen perusteella. Aivan kuten esimerkiksi hakukoneissa, maksullinen mainostaminen VKontaktessa perustuu klikkaus-/näyttöhintojen huutokauppaan. Ohjeelliseksi aloitusbudjetiksi Vkontakte itse suosittelee noin 11-24 ruplan (0,27-0,6 €) hintaa per klikkaus ja 3-7 ruplaa (0,07-0,17 €) per näyttökerta.

Vkontakten käytössä ja sisällöissä on havaittu merkittäviä eroja Facebookiin. Siinä missä Facebook keskittyy paljolti asiatiedon ja erilaisten tapahtumien levittämiseen, on Vkontakte paljon viihteellisempi. VKontaktessa jaetaan paljon kuvia ja hauskoja videoita. Suosituimpia sivustoja ovat erilaiset huumorisivustot sekä kuvia ja videoita jakavat sivustot. Vkontaktessa tapahtuva keskustelu on myös usein tunteellisempaa kuin Facebookissa tapahtuva keskustelu.

Vkontakten tietosuoja

Toiminta Vkontaktessa tapahtuu henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Vkontaktessa on esimerkiksi Facebookia avoimempi politiikka erilaisten videoiden ja musiikin jakamiselle. Tästä johtuen sivustoa on syytetty piratismin suosimisesta ja se on ollut helpompi kohde erilisille virus- ja haittaohjelmahyökkäyksille. Sittemmin Vkontakte on kiristänyt politiikkaansa ja kehittänyt suojaustaan, mutta esimerkiksi Facebookin tasolla sen tietosuoja ei vielä ole.

Vkontakte on yksi Venäjän käytetyimmistä sähköisistä kanavista ja merkittävin sosiaalisen median yhteisö. Se on tärkeä väline suunnattaessa sähköistä markkinointia Venäjälle. Siksi sen hyödyntämiseen kannattaa suhtautua vakavasti.