Konversioaste kuntoon!

Markkinoinnin tehokkuutta mitataan konversiolla. Korkea konversioaste tarkoittaa sitä, että markkinoinnin tavoite saavutetaan mahdollisimman suurella prosentilla. Esimerkiksi, mikäli sähköisen markkinoinnin tavoitteena on ohjata liikennettä yrityksen verkkosivuille, lasketaan konversioaste vertaamalla sivujen kävijämäärää ja asetettua tavoitetta keskenään.

Lähes aina markkinoinnin tavoitteena on lisätä yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun myyntiä. Tällöin markkinoinnin konversioaste muodostuu tehtyjen kauppojen määrän perusteella. Mitä enemmän markkinointi lisää kauppaa, sitä korkeampi konversioaste.

Sähköisessä markkinoinnissa puhutaan usein Internetin käyttäjien ohjaamisesta yrityksen www-sivuille, verkkokauppaan jne. Oletusarvona on, että lisääntynyt liikenne yrityksen sivustoilla lisää myös kauppojen määrää. Näin ei valitettavasti aina ole.

Sähköisen markkinoinnin konversioaste tehtyjen kauppojen määrällä mitattuna on kiinni useasta eri tekijästä. Markkinoinnin kohdistaminen, ajoitus, tuotteen tai palvelun vetovoimaisuus, hinta ja saatavuus ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikuttavat konversioon merkittävästi.

Sähköisessä markkinoinnissa tulee miettiä asiakkaan prosessia markkinaviestin näkemisestä, huomion kiinnittämisestä aina ostopäätöksen tekemiseen ja ostoksen toteuttamiseen saakka. Oleellista on löytää asiakkaan ostoikkuna eli tilanne, jossa markkinoitu tuote ja palvelu näyttävät kertakaikkisen vastustamattomilta asiakkaan silmissä.

Markkinoinnin konversion kehittäminen on prosessi, jossa asioita pitää kokeilla ja kehittää. Käytännössä se tarkoittaa hakusanakampanjoiden seuraamista, kohdentamisen ja markkinointiviestien kehittämistä, palveluiden tuotteistamista jne. Tärkeintä on aito paneutuminen asiaan ja ammattimainen tekeminen.