Yandex.ru:lla ja Google.ru:lla on eroja

Yandex ja Google.ru -hakukoneiden erityispiirteistä ja eroista on kirjoitettu jo aiemmin tässä blogissa. Seuraavassa esimerkki Yandex.ru ja Google.ru -hakukoneissa toteutetuista hakukonemarkkinointikampanjoista, joiden tuloksia tarkastelemalla voi oppia jotain ja tehdä johtopäätöksiä Venäjän Internet-markkinoinnista.

Toteutimme eräälle asiakkaallemme kampanjat Yandex Direct ja Google Adwords -palvelujen avulla. Kohdistimme markkinoinnin Pietarin, Moskovan ja koko Suomen talousalueelle. Kampanjoiden kokonaisbudjetti oli noin 620 euroa, jakautuen noin 140 euron osuudella Googleen ja 480 euron osuudella Yandexiin. Kampanjat toteutettiin 19.4.-2.5.

Markkinoinnin ajatuksena oli hyödyntää lähestyviä jääkiekon MM-kisoja ja tarjota jääkiekosta kiinnostuneille ihmisille hyvää tuotetta: korkeatasoista majoitusta lähellä Helsinkiä ja lippuja jääkiekon MM-kisoihin.

Kampanjoiden tulokset olivat seuraavat:

Google: näyttöjä 242 313, klikkauksia 1082, klikkausprosentti (CTR) 0,45% ja klikkauksen hinta (CPC) 0,13€.

Yandex: näyttöjä 136 644, klikkauksia 5375, klikkausprosentti (CTR) 3,93% ja klikkauksen hinta (CPC) 0,12 €.

Vaikka näyttöjen ja klikkausten määrässä ja siten CTR:ssä oli kanavien välillä huikea ero, muodostui klikkausten hinnat hyvin samanlaisiksi johtuen kanavien hinnoittelupolitiikasta.

Huomioitavaa on kuitenkin Yandex-kampanjan korkea CTR, joka hyvin todennäköisesti on myös johtanut hyvään konversioasteeseen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa asiakkaiden tekemiä varauksia majoitusliikkeeseen.

Yandex-markkinoinnin menestys perustui seuraaviin seikkoihin:

  • Hyvä tuote: majoitus + liput otteluun tekevät yhdessä hyvän kokonaisuuden, joka vetoaa ihmisiin
  • Hyvä ajoitus: jääkiekon MM-kisoihin perustuva kampanja oli hyvä veto juuri nyt, kun kisakuume nousee Venäjälläkin kohisten
  • Onnistunut segmentointi: kuten aikaisemmassa blogissa todettiin, on Yandex aidosti venäläinen kanava. Tässä tapauksessa venäläisyys tarkoittaa sitä, että “patrioottinen” lätkäkansa etsii kanavasta tietoa jääkiekon MM-kisoihin liittyen. Kampanja löysi siis oikean yleisön.
  • Markkinoinnin kategorian vaihtaminen näyttötakuu-luokasta premium-luokkaan, joka lähtökohtaisesti ajateltuna tarkoittaa kalliimpaa näyttöhintaa. Tämä kuitenkin kannatti, sillä vaihto johti klikkausten määrän selkeään nousuun ja sitä kautta korkeampaan CTR:iin.

Google hävisi tämän kisan selkeästi sen käyttäjien profiililla. Tuote ei Googlessa tavoittanut yleisöä samalla intensiteetillä kuin Yandexissa.

Tapaus on oiva esimerkki venäläisten hakukoneiden eroista: Yandex on puhtaasti venäläinen kanava ja siksi siellä tapahtuva kampanjointi kannattaa sovittaa tähän ominaisuuteen. Google ei ole huono valinta markkinointiin Venäjällä, mutta siellä tulee olla liikkeellä toisenlaisilla tuotteilla ja ajoituksella.