Yandex on avain näkyvyyteen Venäjällä

Yandex hallitsee Venäjän Internetiä. Sen markkinaosuus on noin 60 prosenttia venäläisistä Internetin käyttäjistä. Toiseksi käytetyimpänä hakukoneena Yandexin jälkeen tulee Googlen venäjänkielinen versio. Näiden hakukoneiden käyttäjät poikkeavat hieman toisistaan. Google on liike-elämän ihmisten ja opiskelijoiden suosiossa ja Yandexin käyttäjät puolestaan ovat "perusvenäläisiä". Tämä ero näkyy myös hakukoneissa käytettävissä hakusanoissa. Googlen avulla haetaan tietoa asioista, kun taas Yandexilla haetaan erittäin paljon kaupallisia palveluja, tietoa arkielämän askareista ja kuluttamisesta. Lisäksi on huomioitava, että Yandex ei ole pelkästään hakukone. Se on kanava, joka tarjoaa Googlen tapaan joukon palveluja, kuten kartta-, musiikki-, raha-, sähköposti- ja liikennetietopalveluja. Siksi on luontevampaa puhua Yandexista sähköisenä kanavana kuin pelkästään hakukonepalveluna.

Yandex on täysin venäläinen kanava. Alkunsa se sai 90-luvun alkuvuosina, jolloin se rakennettiin Venäjän valtiollisen kieli-instituutin tukemana. Yandexin hakukoneen algoritmi perustuu venäjänkieleen, sen sijamuotoihin, tavutuksiin, semanttisuuteen sekä kyrillisiin kirjaimiin. Siksi hakutulosten logiikka on erilainen verrattuna länsimaisiin hakukonepalveluihin. Pärjätäkseen hyvin Yandexin hakukoneessa, on markkinoijan hallittava venäjänkieli ja sen merkitykset hyvin.

Yandexin hakukonemarkkinointipalvelu Yandex Direct on paras tapa toteuttaa Internet-markkinointia Venäjän markkinoilla. Hakusanojen ja mainoksen tematiikan määrittelyn lisäksi markkinointia voi kohdistaa alueellisen rajauksen (missä kaupungeissa mainokset näytetään), mainoksen näyttöajan ja näyttömäärien sekä kampanjan keston avulla.

Kampanjointi Yandexissa on varsin edullista. Hakusanamarkkinoinnissa klikkausten hinnat alkavat 0,3 ruplasta (noin sentti euroissa). Alueelliseen rajaukseen perustuvan kampanjan minimikustannus on 300 ruplaa eli alle 9 euroa. Bannereiden hinnat Yandexin muiden palvelujen sivuilla alkavat 150 ruplasta (noin 4,5 euroa) viikon mittaisessa kampanjassa.

Mainoskampanjoiden perustaminen Yandexissa on tehty kohtalaisen helpoksi. Vaikka kyseessä on venäläinen kanava, saa asiakaspalvelua myös englanniksi. Toki asiansa osaavan venäjänkielen taitoisen markkinoinnin asiantuntijan hyödyntäminen on hyvä valinta, sillä vaikka hakusanojen ja bannereiden ostaminen Yandexista onnistuisikin englanniksi, on mainosten laatiminen, kohdentaminen ja hakusanojen määrittely asiantuntijatyötä.

Jos Venäjän markkinat ja Yandex kiinnostavat, niin ota yhteys meihin.