Mitä hyötyä on faneista?

Yrityksiä kehotetaan perustamaan omia sivustoja erilaisiin sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin ja Venäjän markkinoilla toimiessa Vkontakteen. Kenties merkittävimmäksi perusteluksi sivustoille on esitetty niiden avulla kerättävää faniyhteisöä. Mitä enemmän yrityksellä on tykkääjiä – faneja, sitä paremmin yrityksellä sosiaalisen median näkökulmasta menee.

Fanimäärän tuoma hyöty yritykselle on:

  • Yhteisöpalvelu toimii suoramarkkinointikanavana yritykseltä faneille
  • Fanien kautta yritys saa näkyvyyttä yhteisöpalvelussa, tyytyväiset fanit kertovat yrityksestä omille kavereilleen
  • Fanimäärä on tärkeä kriteeri sivuston näkyvyydelle kanavassa. Käytetyn palvelun hakutoiminnoissa suuren fanimäärän omaavat sivustot listautuvat kärkeen (kanavan ulkopuolisissa hakukoneissa, esim. Google, fanimäärällä ei ole vastaavaa merkitystä)

Eli tiivistettynä fanimäärän koko on hyväksi yrityksen näkyvyydelle.

Mutta näkyvyyden lisäksi fanien määrällä ei välttämättä ole mitään tekemistä muiden markkinoinnille asetettujen tavoitteiden kanssa. Yrityksen toteuttamien markkinointitoimenpiteiden ja markkinoinnille asetettujen tavoitteiden välistä suhdetta voidaan mitata konversiolla. Internet-markkinoinnissa konversio tarkoittaa tapahtumaa, jossa kävijä toteuttaa sivustolle asetetun tavoitteen.

Tavoitteen saavuttaminen takaa tuloksen. Siksi Internet-markkinoinnissa ja etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa markkinoinnissa tulisikin määrän sijasta panostaa laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. laajan näkyvyyden tavoittelemisen sijasta näkyvyyden kohdistamista kaikkiin halutuimpiin ja potentiaalisimpiin asiakasryhmiin.

Markkinoinnin tulisi kannustaa asiakkaita ostamaan. Faniksi liittymisen tulisi lisäksi tuottaa asiakkaalle merkittävää lisäarvoa (tietoa, vinkkejä, alennuksia, viihdettä), jotta asiakas kokee mielekkäänä ylläpitää suhdetta yritykseen fanittamisen muodossa.

Markkinoinnin kohdentamisesta ja kiinnostavaksi tekemisestä on puhuttu paljon Internet-markkinoinnin yhteydessä. Sen sijaan yksi erittäin tärkeä asia faninäkökulmasta katsottuna on jäänyt vähemmälle huomiolle: asiakaspalvelu. Faneja pitää palvella! Fanit muodostavat yritykselle tärkeän, kanta-asiakkaisiin verrattavan yhteisön.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin konversioastetta ei siis paranneta kampanjoimalla ja haalimalla näkyvyyttä, vaan välittämällä faneista ja asiakkaista sekä tuottamalla heille jotain, joka hyödyttää, viihdyttää tai auttaa.