Sähköinen markkinointi ja sosiaalinen media b2b-sektorilla

Sähköistä markkinointia ja sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia on usein hehkutettu vain kuluttajamarkkinoinnin näkökulmasta. Usein kohtaamamme kysymys onkin, ”miten minun yritykseni voi hyötyä sähköisistä markkinointikanavista ja sosiaalisesta mediasta, kun asiakkaani ovat yrityksiä?”. Seuraavassa muutama asia, jotka kannattaa ottaa huomioon, mikäli yrityksesi toimii b2b-sektorilla.

1. Vaikka yritykset toimivat b2b-sektorilla, on kuitenkin muistettava se, että käytännön toimijat yrityksissä ovat ihmisiä, joilla on yrityksen työntekijöinä aivan samat mieltymykset kommunikointiin, tarpeet tiedonsaantiin, suhtautuminen palveluun tai sen puutteeseen jne. kuin yksittäisen kuluttajan roolissa. Sähköisten kanavien avulla voit tehostaa yrityksen kommunikointia asiakasyritysten kanssa, kehittää palvelua, markkinoida ja jakaa tietoa huomattavasti kustannustehokkaammin ja halvemmalla kuin perinteisillä menetelmillä. Esimerkkinä voidaan mainita erilaiset asiantuntijoiden muodostamat blogit, jotka toimivat ammatillisina keskustelualustoina, jakavat tietoa sekä rakentavat luottamusta yhteistyökumppaneiden suuntaan.

2. Sosiaalisen median hyödyt ovat kiistattomat erilaisten yhteistyöelimien toiminnassa, verkostojen rakentamisessa sekä niiden ylläpidossa. Sähköiset kanavat tehostavat verkostojen tietoprosesseja sekä luovat yhteisöllisyyttä. Toisin sanoen erilaisilla yhteisötyökaluilla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä ja nopeuttaa projektien ja tilausten toimintaa, kun esimerkiksi matkustamista voidaan vähentää.

3. Palvelujen ja tuotteiden markkinointi ja näkyvyys ovat b2b-puolella aivan yhtä tärkeitä kuin kuluttajamarkkinoinnissa. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka ja missä asiakas saavutetaan ja millainen mielikuva ja kiinnostus hänelle luodaan. Sähköiset kanavat tarjoavat tähän monipuolisen ja dynaamisen vaihtoehdon. Eri yritysten toimitusjohtajat surffaavat netissä hakemassa palveluntuottajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita aivan samalla tavalla kuin kuluttajat parhaita tarjouksia.

Brändin rakentaminen Internetiin b2b-sektorilla on päivän sana ja hyviä esimerkkejä on löydettävissä useita. Luotettavan brändin luominen sähköisesti kuitenkin edellyttää tarkoituksenmukaisten kanavien hyödyntämistä siten, että ne muodostavat asiakkaaseen päin hyvän, luottamusta herättävän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden.

Tässä blogissa käytetyt esimerkit olivat Amerikasta. Venäjän markkinat ja venäläiset sähköiset kanavat ovat tässä mielessä vielä hyvin neitseellinen maaperä, vaikka ko. markkinoiden kehitys ja kysyntä suorastaan huutaa toimijoita. Kuka avaa pelin? Olemme mielellämme apunasi.