Tax-Free myynti takoo ennätyksiä

Venäläisten ostosmatkailijoiden ryntäys Suomeen jatkaa kasvuaan. Vuoden 2011 tilastot Tax-Free myynnin kasvusta Suomessa rikkoivat kaikki ennakko-odotukset. Global Blue Finlandin tilastojen mukaan vuonna 2011 tax free –kaupan kokonaisvolyymi oli 252 miljoonaa euroa. Myynti koostuu lähes kokonaan venäläisten tekemistä ostoksista. Muiden kansalaisuuksien osuus tax free –kaupasta oli vain 12 %.

Kaupungeista suurimmat tax free -myyntiluvut tehtiin Helsingissä (81 miljoonaa euroa), Lappeenrannassa (76 milj. euroa) ja Imatralla (15 milj. euroa) Kyseiset kaupungit ovat muodostaneet tax free –myynnin kärkikolmikon jo vuosia eikä kasvulle näy vieläkään loppua.

Muutoksia kuitenkin tapahtuu. Suhteellisesti eniten tax free –myyntiä kasvattivat kaupungeista Hamina (68 % kasvu), Joensuu (67 %) ja Rovaniemi (65 %). Myöskin Kajaanissa (57 %), Savonlinnassa (51 %), Kotkassa (46 %) ja Kuopiossa (40 %) kasvu on ollut erittäin voimakasta. Tämä kertoo siitä, että venäläisten ostosmatkailu ei ole pelkästään Helsingin ja ”rajakaupunkien” juttu, vaan venäläisistä matkailijoista on muodostunut erittäin merkittävä asiakasryhmä myös muissa kaupungeissa.

Mitä venäläiset ostosmatkailijat ostavat? Ostetuin tuoteryhmä venäläisten ostosmatkailijoiden keskuudessa olivat vaatteet ja kengät. Myös elintarvikkeet olivat tärkeä tax free –ostosryhmä. Suurin osa elintarvikkeista ostetaan suurista automarketeista, mutta pienempien päivittäistavarakauppojen osuus myynnistä kasvoi 82 % vuoteen 2010 verrattuna. Tämä kertoo siitä, että ostosmatkailijat ovat entistä kiinnostuneempia myös (kaupunkien ulkopuolella sijaitsevista) pienemmistä kaupoista ja etsivät kauppoja oma-aloitteisesti.

Suurin vuonna 2011 tapahtunut muutos tuoteryhmissä oli tietokoneiden ja elektroniikan myynnin moninkertaistuminen (344 % kasvu). Tietokoneisen lisäksi myös kodinkoneet ja viihde-elektroniikka kiinnostavat ostosmatkailijoita entistä enemmän.

Tax free –ostosten luvut ovat kuitenkin vain osatotuus venäläisten matkailijoiden tekemistä ostoksista. Jatkuvasti kasvava rajaliikenne ja matkailijamäärät lisäävät myös verovapaiden ostosten ulkopuolista kauppaa. Majoitus-, ravintola- ja muiden palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Lisäksi on muistettava, että läheskään kaikki matkailijat eivät halua tai eivät muista hyödyntää veroetua. Arvioiden mukaan tax free -tilastojen ulkopuolelle jää noin puolet venäläismatkailijoiden kulutuksesta Suomessa.

Tutkimuksen mukaan venäläisten ostosmatkailijoiden ostoskäyttäytymiseen vaikuttavat eniten tulot, koulutus, matkan pituus ja motiivi sekä perheen koko. Kaikkein korkeammin koulutetut, hyvätuloiset ja ensisijaisesti lomailemaan tulleet kuluttivat muita ryhmiä, jopa varta vasten shoppailemaan tulleita enemmän.

Tämän ryhmän kohdalla markkinoinnilla on erityisen suuri merkitys ostopäätöksiin. Oikeassa kanavassa oikein kohdennettu ja oikean sisältöinen markkinaviesti herättää kiinnostusta ja parhaassa tapauksessa sitouttaa matkailijan ostopäätökseen jo ennen matkaa.

Mediatalo Toimelias Oy:n Kauppias -palvelu on rakennettu vähittäistavarakaupan sektorille hyödyntämään venäläisten matkailijoiden kasvavaa markkinapotentiaalia ja tehostamaan suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Mikäli venäläiset asiakkaat ovat tärkeä kohderyhmä yrityksellesi ja haluat kehittää kilpailukykyäsi Venäjän markkinoilla myös jatkossa, ota yhteyttä meihin.